TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร: 02-7921444 ต่อ 1371
มือถือ: 083-296-9661
E-mail: hr@sombattour.com
รถเมล์ที่ผ่าน: สาย 156 และ 178

ตำแหน่งงานว่าง แผนกงานสถานี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ สาขาสุคนธสวัสดิ์   จำนวน 2 อัตรา

                     คุณสมบัติ

1.  เพศชาย อายุ ไม่เกิน 29 ปี

2.  สำเร็จการศึกษาระดับ ม. 6 ปวช. ปวส.

3.  บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์

              4.  มีร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือร้น ขยันและความอดทน

              5.  มีใจรักงานบริการ

6.  สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดงาน

- ดูแลรับ  ฝากพัสดุ
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

สมัครงาน
พนักงานจำหน่ายตั๋ว

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • รับจองตั๋วและจำหน่ายตั๋วโดยสาร ให้บริการลูกค้า
 • บริการให้ข้อมูล แนะนำการเดินทาง และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 18 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต**
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง 
 • มีทักษะในการสื่อสารดี สุภาพ เรียบร้อย
 • มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft office , Internet และพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 20 คำ/นาที
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือสารเสพติดทุกชนิด

จำนวน สาขาขนส่งสายใต้ 1 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เงินประกัน ** 

สวัสดิการ  ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม 

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ดูแล แนะนำให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
 • อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้โดยสาร ณ ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์วิภาวดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 18 – 30 ปี
 • ส่วนสูง 155 – 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 – 65 กิโลกรัม(รูปร่างสมส่วน)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ป.ตรี ทุกสาขา
 • พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นคนใจเย็น
 • มีความคล่องแคล่วและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

จำนวน ประจำสาขาวิภาวดี 3 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
พนักงานชานชาลา

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ตรวจความพร้อมของรถโดยสารและบันทึกเวลารถเข้าออกจากชานชาลา
 • ดูแลให้บริการแก่ผู้โดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

จำนวน  ประจำสาขาหมอชิต 3 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ   ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ความสะดวก และแนะนำลูกค้าหรือผู้มาติดต่อบริษัทฯ
 • เฝ้าระวัง สังเกตสิ่งผิดปกติต้องสงสัยหรืออันตรายอื่นใด ภายในบริเวณบริษัทฯ และสถานที่ใกล้เคียง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 – ปวส.
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความขยันและอดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

จำนวน  ประจำสาขาหัวหิน 1 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ   ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
สมัครงาน