TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร: 02-7921444 ต่อ 1371
มือถือ: 083-296-9661
E-mail: hr@sombattour.com
รถเมล์ที่ผ่าน: สาย 156 และ 178

ตำแหน่งงานว่าง แผนกงานเดินรถ

พนักงานขับรถโดยสาร

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • ขับรถโดยสารประจำทาง ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

 • สามารถตรวจเช็คสภาพรถและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-50 ปี

 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ท.2 และมีอายุใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ในการขับรถโดยสารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี

 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีใจรักในงานบริการ มีความซื่อสัตย์

 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 • ไม่มีประวัติการขับรถเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 

 • ไม่มีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด**

 

จำนวน 50 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ

 • สวัสดิการที่พักพนักงาน

 • สวัสดิการประกันสังคม

 • สวัสดิการการเดินทาง

 • สวัสดิการรักษาพยาบาล 

 • สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน

 • สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี 

 • เบี้ยขยัน

 • โบนัส และสวัสดิการพิเศษอื่นๆ

 • ฯลฯ  

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้โดยสาร
 • บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้โดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หญิง อายุ 18-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ ไม่เมารถ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ส่วนสูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง สุภาพเรียบร้อย และใจเย็น
 • มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกดี แต่งหน้าได้สวยงาม
 • ไม่มีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด **
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

จำนวน  ไม่จำกัด

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  ประกันสังคม, สวัสดิการตั๋วโดยสาร, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเลี้ยงดูบุตร, โบนัส 2 ครั้งต่อปี และค่าเบี้ยเลี้ยง

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
พนักงานบริกรบนรถโดยสาร

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • อำนวยความสะดวกและดูแลสัมภาระของลูกค้าและผู้โดยสาร
 • ให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสาร
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ไม่เมารถ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี สูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักเหมาะสมกับส่วนสูง สุภาพเรียบร้อย และใจเย็น
 • ไม่มีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด **
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

จำนวน 50  อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สวัสดิการ ประกันสังคม, สวัสดิการตั๋วโดยสาร, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเลี้ยงดูบุตร, โบนัส 2 ครั้งต่อปี และค่าเบี้ยเลี้ยง

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานการเดินรถ

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • การควบคุมดูแลติดตามการทำงานของพนักงานประจำรถ
 • ให้คำแนะนำพนักงานเพื่อสร้างความประทับใจความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
 • การเก็บข้อมูล การสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและการติดตามผล
 • รับเรื่องและประสานงานต่าง ๆ ภายในและภายองค์กร
 • จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และดูแลควบคุมการบริหารทีมงาน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ช่างสังเกตวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวน  ไม่ระบุ

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ   ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • การจัดทำเงินเดือนผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
 • จัดทำและรับผิดชอบงานด้านค่าจ้างและบริหารค่าตอบแทน
 • สรุปรายงานค่าตอบแทนและ Report อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำเงินเดือน คิดค่าแรง OT ค่าตอบแทน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ และใจเย็น
 • สามารถใช้โปรแกรม B-plus ได้เป็นอย่างดี

จำนวน ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ 1 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
สมัครงาน