TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร: 02-7921444 ต่อ 1371
มือถือ: 083-296-9661
E-mail: hr@sombattour.com
รถเมล์ที่ผ่าน: สาย 156 และ 178

ตำแหน่งงานว่าง แผนกงานเดินรถ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกงานเดินรถ

เพศชาย อายุ 35 ปี วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถทัวร์หรือรถใหญ่ หรือมีความรู้เกี่ยวกับรถทัวร์มาก่อน

หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการเดินรถจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

 

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานเดินรถ

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการ งานเดินรถ 
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
 • ติดตามและประเมินผล
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาลอจิสติก วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการและบริหารทั่วไป
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงาน
 • รักการเดินทางและสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ บางครั้งคราว 
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบริหารการจัดการด้านการขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

จำนวน  3 อัตรา ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ (เขตลาดพร้าว)

สวัสดิการ  

 • สวัสดิ์การประกันสังคม
 • สวัสดิการการเดินทาง
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล 
 • สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
 • สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี 
 • ฯลฯ

สมัครงาน
พนักงานขับรถเทรลเลอร์

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ขับรถเทรลเลอร์บรรทุกรถยนต์ ไปส่งรถยนต์ตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 • เพศชาย อายุ 30 - 50  ปี มีใบขับขี่ ท.3 ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความขยันอดทน พร้อมที่จะเรียนรู้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีใจรักในงานบริการ มีความซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ไม่มีประวัติการขับรถเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
 • ไม่มีประวัติคดีอาชญากรรม สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด**

จำนวน  10 อัตรา

เงินเดือน เงินเดือนก่อนผ่านทดลองงาน 11,500 บาท ยังไม่รวมเบี้ยกิโลและเงินเหมาน้ำมัน

สวัสดิการ  ประกันสังคม, สวัสดิการการเดินทาง, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • ขับรถโดยสารประจำทาง ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

 • สามารถตรวจเช็คสภาพรถและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 • ดูแลรักษาสภาพของรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-50 ปี

 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ท.2 และมีอายุใบอนุญาตขับขี่อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

 • มีประสบการณ์ในการขับรถโดยสารอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี

 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีใจรักในงานบริการ มีความซื่อสัตย์

 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 • ไม่มีประวัติการขับรถเกิดอุบัติเหตุรุนแรง 

 • ไม่มีประวัติคดีอาชญากรรม สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด**

จำนวน 20 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ

 • สวัสดิการที่พักพนักงาน

 • สวัสดิการประกันสังคม

 • สวัสดิการการเดินทาง

 • สวัสดิการรักษาพยาบาล 

 • สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน

 • สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี 

 • เบี้ยขยัน

 • โบนัส และสวัสดิการพิเศษอื่นๆ

 • ฯลฯ  

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและผู้โดยสาร
 • บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่ผู้โดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หญิง อายุ 18-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี สูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (ฺBMI) ไม่เกิน 25
 • มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ในระดับดี
 • สุภาพเรียบร้อย รักความสะอาด
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงานบริการ
 • ไม่เมารถ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด **
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

จำนวน 30 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  ประกันสังคม, สวัสดิการตั๋วโดยสาร, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเลี้ยงดูบุตร, โบนัส 2 ครั้งต่อปี และค่าเบี้ยเลี้ยง

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
พนักงานบริกรบนรถโดยสาร

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • อำนวยความสะดวกและดูแลสัมภาระของลูกค้าและผู้โดยสาร
 • ให้บริการผู้โดยสารบนรถโดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย อายุ 18-30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี สูง 155 เซนติเมตรขึ้นไป ค่าดัชนีมวลกาย (ฺBMI) ไม่เกิน 27
 • มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ในระดับดี
 • สุภาพเรียบร้อย รักความสะอาด 
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงานบริการ
 • ไม่เมารถ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม สารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด **
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

จำนวน ไม่จำกัด

เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

สวัสดิการ ประกันสังคม, สวัสดิการตั๋วโดยสาร, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ค่าเลี้ยงดูบุตร, โบนัส 2 ครั้งต่อปี และค่าเบี้ยเลี้ยง

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานการเดินรถ

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • การควบคุมดูแลติดตามการทำงานของพนักงานประจำรถ
 • ให้คำแนะนำพนักงานเพื่อสร้างความประทับใจความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
 • การเก็บข้อมูล การสังเกตวิเคราะห์ข้อมูลและการติดตามผล
 • รับเรื่องและประสานงานต่าง ๆ ภายในและภายองค์กร
 • จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และดูแลควบคุมการบริหารทีมงาน
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ช่างสังเกตวิเคราะห์ข้อมูล
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวน  ไม่ระบุ

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ   ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อม

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ดูแลความพร้อมของพนักงานขับรถ พนักงานบริกร และพนักงานต้อนรับ ให้มีความพร้อมก่อนการออกให้บริการผู้โดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทน สุขภาพแข็งแรง รักความสะอาด
 • มีใจรักในงานบริการ มีมนุย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (05.00-14.00 น.,11.00-20 น.)

จำนวน ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ 2 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
สมัครงาน