TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร: 02-7921444 ต่อ 1371
มือถือ: 083-296-9661
E-mail: hr@sombattour.com
รถเมล์ที่ผ่าน: สาย 156 และ 178

ตำแหน่งงานว่าง แผนกติดตามและประเมินผล

เจ้าหน้าที่ดูแลน้ำมัน

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • ดูแลการเติมน้ำมันของรถทัวร์ 
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการเติมน้ำมัน
 • จำลำดับคิวการเติมน้ำ
 • จัดทำสถิตการเติมน้ำมันในแต่วัน
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ม.3-ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงาน
 • มีความอดทน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

จำนวน  2 อัตรา ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ (เขตลาดพร้าว)

สวัสดิการ  

 • สวัสดิ์การประกันสังคม
 • สวัสดิการการเดินทาง
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล 
 • สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
 • สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี 
 • ฯลฯ

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ GPS Support / เจ้าหน้าที่สถิติ

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • เก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงาน
 • วิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงนำข้อมูลมาใช้จัดการ
 • ตัวอย่างงาน เช่น ข้อมูลน้ำมัน ระยะเวลาเดินทาง ความเร็วกม./ชม. ยอดผู้โดยสาร โดยดึงข้อมูลจาก อุปกรณ์ต่าง เช่นอุปกรณ์ GPS

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส.และปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS.Word, Excel เป็นอย่างดี

จำนวน ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ 5 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
สมัครงาน