TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร: 02-7921444 ต่อ 1371
มือถือ: 083-296-9661
E-mail: hr@sombattour.com
รถเมล์ที่ผ่าน: สาย 156 และ 178

ตำแหน่งงานว่าง แผนกพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ IT Support

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประกอบเครื่องและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
 • ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ และเชื่อมต่อระบบ Network
 • ตอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชำนาญด้านการดูแล, การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และมีความรู้พิ้นฐานระบบ Network
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความอดทนและรับผิดชอบสูง

จำนวน  ประจำสาขาวิภาวดี 2 อัตรา (ด่วน)

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 
สวัสดิการ   ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ Call Center Update:02/02/2018

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • แนะนำและให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้า ตอบข้อซักถาม รับเรื่องร้องเรียน
 • รับจองตั๋ว, แนะนำขั้นตอนการชำระเงินและแนะนำช่องทางจำหน่ายตั๋วโดยสาร
 • อัพเดตข้อมูล สรุปผลรายงานประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 18-30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส , ปริญาตรี ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office /Openofficeและ Internet ได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

จำนวน วิภาวดี 10 อัตรา (ด่วน)

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  

- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการการเดินทาง

- สวัสดิการรักษาพยาบาล 

- สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี 

ฯลฯ

**กรุณาแนบรูปถ่ายเพื่อให้ใบสมัครมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ Call Center (Complain) Update:02/02/2018

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
 • ตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้เกิดความพอใจสูงสุด
 • ช่วยแก้ไขปัญหากรณีที่พนักงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งติดตามผล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการพูดสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถโน้มน้าว และเจรจาได้ดี
 • มีใจรักในงานบริการ 

จำนวน  ประจำสาขาวิภาวดี 1 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
สมัครงาน