TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: กรุงเทพฯ - ขอนแก่น

 เส้นทางผ่าน  นครราชสีมา  อ.พล  อ.บ้านไผ่

กรุงเทพฯ - ขอนแก่น Bangkok - Khon Kaen   ขอนแก่น - กรุงเทพฯ Khon Kaen - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ขอนแก่น ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
08.30 09.00 15.30 Super 365       08.45 15.15 Super 365
20.45 21.15 03.00 Super    365**   20.30 03.00 Super   365**
22.00 22.30 04.30 Supreme 487   21.30 04.00 Supreme 487

 

หมายเหตุ :  **เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

        

     
  มาตรฐาน 
VIP ลีมูซีน 15ม.
VIP 1 ชั้น
VIP 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถนอนพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

รถนอนพิเศษ 1 ชั้น
รถนอนพิเศษ 2 ชั้น