TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - มุกดาหาร

 เส้นทางผ่าน  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  อ.เกษตรวิสัย  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ยโสธร  จ.อำนาจเจริญ  อ.เสนางคนิคม  อ.เลิงนกทา  อ.นิคมคำสร้อย

กรุงเทพฯ - มุกดาหาร Bangkok - Mukdahan   มุกดาหาร - กรุงเทพฯ Mukdahan - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   มุกดาหาร ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
20.00 20.30 06.30 Super 582       17.00 03.50 Super 582

 

หมายเหตุ :  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

 

   
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น