TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - ระนอง

 เส้นทางผ่าน สี่แยกปฐมพร ชุมพร อ.กระบุรี

กรุงเทพฯ - ระนอง Bangkok - Ranong   ระนอง - กรุงเทพฯ Ranong - Bangkok
วิภาวดี สายใต้ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ระนอง ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
- 08.15 17.30 Supreme 680   08.15 17.30 Supreme 680
17.00 20.20 06.15 Supreme 680       20.20 05.35 Supreme 680
- 20.30 05.45 Super 510   20.30 05.45 Super 510
- 20.35 05.50 Super 510   20.35 05.50 Super 510

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

 

   
  มาตรฐาน 

VIP 1 ชั้น
 
มาตรฐาน 

รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น