TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

 เส้นทางผ่าน  แยกปราสาท  แยกหัวช้าง  กันทรลักษณ์  แยกบ้านจาน เดชอุดม  นาส่วง  อุบลราชธานี

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี Bangkok - Ubon Ratchathani    อุบลราชธานี -  กรุงเทพฯ  Ubon Ratchathani - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   อุบลราชธานี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
19.55 20.15 05.30 Super 521       18.20 04.00 Super 521
21.10 21.30 06.45 Super 521   20.20 06.00 Super 521


สาย 4

 เส้นทางผ่าน  กรุงเทพ  ขุนหาญ  กันทรลักษณ์  น้ำยืน

กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี Bangkok - Ubon Ratchathani    อุบลราชธานี -  กรุงเทพฯ  Ubon Ratchathani - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   อุบลราชธานี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
19.00 19.35 05.20 Super 491       18.00 04.20 Super 491
                   

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

 

   
  มาตรฐาน 
รถนอนพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

รถนอนพิเศษ 1 ชั้น
รถนอนพิเศษ 2 ชั้น