TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: เชียงราย - ขอนแก่น

 เส้นทางผ่าน พาน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก หล่มสัก ชุมแพ

เชียงราย - ขอนแก่น Chiang Rai - Khon Kaen   ขอนแก่น - เชียงราย Khon Kaen - Chiang Rai
เชียงราย ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ขอนแก่น ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
09.45 22.45 Super 657       10.15 23.15 Super 657
16.00 05.00 Super 657   16.00 05.00 Super 657
18.30 07.30 Star 563   18.30 07.30 Star 563
19.30 08.30 Super  657**   19.30 08.30 Super 657

หมายเหตุ :  ** ไม่เข้าอุตรดิตถ์

                      เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                      อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด

 

     
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศ
ลีมูซีน 15ม.

รถปรับอากาศ 1 ชั้น
รถปรับอากาศ 2 ชั้น