TH
EN
MENU
หน้าแรก / ตารางเดินรถ

ตารางเดินรถ :: เชียงราย - นครพนม

 เส้นทางผ่าน พาน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย อุดรธานี พังโคน สกลนคร

เชียงราย - นครพนม Chiang Rai - Nakhon Phanom   นครพนม - เชียงราย Nakhon Phanom - Chiang Rai
เชียงราย ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   นครพนม ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
08.45 02.45 Star 702   10.30 04.30 Star 702
11.00 05.00 Star 702       11.30 05.30 Star 702
13.30 07.30 Star 702   12.30 06.30 Super 819
15.30 09.30 Super 819   14.00 08.00 Star 702
17.30 09.30 Super  819*   16.30 10.30 Super 819
                 

 

หมายเหตุ   *   รถไม่เข้าอุตรดิษถ์

***เที่ยวรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง

 
     
  มาตรฐาน 
รถนอนพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

รถนอนพิเศษ 1 ชั้น
รถนอนพิเศษ 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศ
ลีมูซีน 15ม.

รถปรับอากาศ 1 ชั้น
รถปรับอากาศ 2 ชั้น