TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: เชียงใหม่ - ขอนแก่น

 เส้นทางผ่าน ลำปาง เด่นชัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก อ.หล่มสัก อ.ชุมแพ

เชียงใหม่ - ขอนแก่น Chiang Mai - Khon Kaen   ขอนแก่น - เชียงใหม่  Khon Kaen -  เชียงใหม่
เชียงใหม่ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ขอนแก่น ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
19.35 06.35 Supreme 801       19.30 06.30 Supreme 801

 

หมายเหตุ   เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                    อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

 

   
  มาตรฐาน 
VIP 1 ชั้น