TH
EN
MENU
หน้าแรก / บริการของเรา

การนำสัมภาระขึ้นรถโดยสาร

logo สมบัติทัวร์ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ออกจากระบบ แดชบอร์ด เนื้อหา ข้อมูลการเดินทาง ความเป็นส่วนตัว จดหมายข่าว ติดต่อเรา ทำไมต้องเลือกสมบัติทัวร์ บริการของเรา วางแผนการเดินทาง วิธีการจองตั๋ว วีดีโอ เกี่ยวกับเรา เงื่อนไขการให้บริการ เนื้อหาทั่วไป แนะนำการท่องเที่ยว แนะนำบริการ แนะนำรถทัวร์ โซเชียล ไฟล์ ตารางเดินรถ ส่วนลด & โปรโมชั่น รายละเอียดงาน ข่าวสารและกิจกรรม จัดการแบนเนอร์ คำถามที่พบบ่อย ผู้ใช้ ตั้งค่า วางแผนการเดินทาง | Edit Plan website Add Plan Edit ContentMeta DataOption Title* การนำสัมภาระขึ้นรถโดยสาร 76 characters remaining Description ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระไปได้ท่านละ 2 ชิ้นโดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม 79 characters remaining Type Content Content Link Content* ลักษณะรูปแบบแบบอักษรขนาด ดูรหัส HTML

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 

            ในการเดินทางผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระไปได้ท่านละ 2 ชิ้นโดยมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม หากสัมภาระมีขนาดใหญ่ จำนวนหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าระวางเพิ่มเติมตามเงื่อนไข  ของบริษัทฯ เนื่องจากใต้ท้องรถมีเนื้อที่จัดเก็บสัมภาระจำกัด

 

การขนส่งสัมภาระ

 

          ในวันเดินทางให้ผู้โดยสารนำสัมภาระไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชานชาลา เพื่อยืนยันการเดินทางและติดป้ายสัมภาระ สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และจะถูกขนส่งไปพร้อมกับรถโดยสารที่ผู้โดยสารเดินทาง เว้นแต่ว่าบริษัทฯ ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับรถโดยสารคันอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระของผู้โดยสารถูกขนส่งไปกับรถโดยสารคันอื่น บริษัทฯ จะจัดการให้สัมภาระดังกล่าวไปถึงยังสถานีปลายทางของผู้โดยสารภายในเวลาที่เหมาะสม

 

ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย

 

            ทรัพย์สินมีค่าอันได้แก่ เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่น ๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่น ๆ โฉนด ต้นฉบับ เอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน บริษัทฯ จะไม่รับฝากเป็นสัมภาระ ผู้โดยสารต้องเก็บติดตัวไว้ และต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากผู้โดยสารฝากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระ

 

สัมภาระที่สูญหายหรือเสียหาย

 

            กรณีสัมภาระที่ฝากไว้ใต้ท้องรถสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ผู้โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯ ในทันที ทาง  บริษัทฯ จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ตามส่วนรวมแล้วไม่เกิน 500 บาท ส่วนสัมภาระที่ติดตัวผู้โดยสารและที่อยู่บนรถ   ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

 

บันทึก บันทึกและออกจาก ยกเลิก 2014 © AST Administrator Control Rendered in 0.0604 sec. using 3.1MB ไทย English ไทย