TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - หัวหิน

เส้นทางผ่าน วิภาวดี, มหาชัยเมืองใหม่, เพชรบุรี, ท่ายาง, แยกชะอำ, หัวหิน

กรุงเทพฯ - หัวหิน Bangkok - Hua Hin   หัวหิน - กรุงเทพฯ Hua Hin - Bangkok
วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   หัวหิน ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
06.00 10.00 Supreme 263   09.00 13.00 Supreme 263
 08.20 12.20 Supreme 263       12.00 16.00 Supreme 263
14.20 18.20 Supreme 263   13.30 17.30 Supreme 263
18.30 22.30 Supreme 263   15.00 19.00 Supreme 263

 

หมายเหตุ :   เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                    อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

 
  สมบัติทัวร์ Supreme Class  

 

มาตรฐาน 
VIP 1 ชั้น