TH
EN
MENU
หน้าแรก / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
17/150 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

โทร: 02-7921444 ต่อ 1371
มือถือ: 083-296-9661
E-mail: hr@sombattour.com
รถเมล์ที่ผ่าน: สาย 156 และ 178

ตำแหน่งงานว่าง แผนกทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง

รายละเอียดงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

- รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรของบริษัทฯ ในตำแหน่งพนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร และพนักงานบริกร

- ประสานงานกับแผนกงานเดินรถในการว่าจ้างและฝึกอบรม

- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

- เพศใดก็ได้ อายุ 22 - 35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา

- มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านสรรหา

- ใช้ MS.Office และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบสูง

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่สนใจงานด้านการสรรหาบุคลากร หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

จำนวน ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ ประกันสังคม, สวัสดิการตั๋วโดยสาร, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่มาตรฐานคุณภาพบริการ

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • ตรวจความพร้อมของรถโดยสารก่อนออกให้บริการ เช่น ตรวจเช็กสภาพความพร้อมการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆบนรถโดยสาร ตรวจความสะอาดบนรถโดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3 - ปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • มีความอดทน สุขภาพแข็งแรง รักความสะอาด
 • มีความละเอีดรอบคอบ ช่างสังกตุ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (05.00-14.00 น.,11.00-20 น.)

จำนวน ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ 2 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ  ประกันสังคม สวัสดิการตั๋วโดยสาร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารบุคคล

รายละเอียดงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ
 • จัดเก็บเอกสารประวัติพนักงาน
 • ดูแลควบคุมการเบิก-คืนเสื้อฟอร์มพนักงาน
 • จัดทำใบประเมินพนักงานทดลองงาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

จำนวน  ประจำสาขาสุคนธสวัสดิ์ 1 อัตรา

เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สวัสดิการ   ประกันสังคม, สวัสดิการตั๋วโดยสาร, สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เสื้อฟอร์ม

สมัครงาน
สมัครงาน