TH
EN
MENU
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

การฝึกอบรมหลักสูตร“การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)”

การฝึกอบรมหลักสูตร“การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)”

การฝึกอบรมหลักสูตร“การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)”

อ่านต่อ
สมบัติทัวร์สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแพว

สมบัติทัวร์สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแพว

สมบัติทัวร์สนับสนุนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแพว

อ่านต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรีและระยอง

อ่านต่อ
สมบัติทัวร์เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน

สมบัติทัวร์เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน

ให้บริการด้วยรถมาตรฐาน Star Class (ปรับอากาศชั้น 1) จำนวน 32 ที่นั่ง โดยเที่ยวแรกได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร

อ่านต่อ