TH
EN
MENU
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม


สปสช.จับมือ ‘สมบัติทัวร์’ประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง

 
สปสช.จับมือ ‘สมบัติทัวร์’ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิบัตรทอง ให้ผู้โดยสาร ‘บนรถทัวร์/จุดพักรถ’
 
สปสช. จับมือ “สมบัติทัวร์” ร่วมดูแล “ผู้โดยสารสิทธิบัตรทอง” เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์ “บนรถขนส่งผู้โดยสาร” และ “สาขาจุดพักรถโดยสารทั่วประเทศ” ประชาสัมพันธ์ข้อมูล “บัตรทอง 30 บาท” รู้ขั้นตอนการใช้สิทธิ รับรู้สิทธิประโยชน์ใหม่ๆ สามารถใช้สิทธิรักษาได้ถูกต้อง เพิ่มการเข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพให้กับประชาชน 

ที่ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์ สาขาวิภาวดี กรุงเทพมหานคร - เมื่อวัน 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) และบริษัท บางกอกบัสไลน์ จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือ “สปสช. จับมือ สมบัติทัวร์ ประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง บนรถโดยสารและสาขาจุดพักรถทั่วประเทศ” เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรทองกับประชาชนกลุ่มผู้ใช้บริการรถโดยสาร รับรู้ข้อมูลและขั้นตอนการใช้สิทธิบัตรทองได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมดูแลประชาชน
 
 
นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ “บัตรทอง 30 บาท” เป็นสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพของคนไทย ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้มีสิทธิเกือบ 48 ล้านคน แต่การเข้าถึงสิทธิและบริการภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในระบบบัตรทอง 30 บาทได้นั้น จะต้องสร้างการรับรู้ในสิทธิและวิธีการรับบริการให้กับประชาชนเข้าใจ โดยใช้ทุกช่องทางของการสื่อสารที่มีและร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  เพื่อส่งข้อมูลให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

ทั้งนี้ “บนรถโดยสาร” และ “จุดพักรถโดยสาร” นั้นในเชิงการสื่อสารถือเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ด้วยแต่ละวันมีประชาชนจำนวนมากนับล้านคนที่ต้องใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทำให้เป็นจุดที่สามารถส่งข้อมูลที่ต้องการสื่อสารได้ดี ดังนั้น สปสช. จึงร่วมมือกับ บริษัท เทพสมบัติ จำกัด และบริษัท บางกอกบัสไลน์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งผู้โดยสารสาธารณะของไทยที่ให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศมายาวนาน เปิดพื้นที่บนรถโดยสาร และจุดพักรถโดยสารภายใต้การดูแลของบริษัท สมบัติทัวร์ฯ ร่วมสื่อสารข้อมูลสิทธิบัตรทอง ทั้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ วิธีการใช้สิทธิ การเปลี่ยนหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำ และขั้นตอนรับบริการต่างๆ ในระบบ เป็นต้น โดยนำเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน 

“วันนี้ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง สปสช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สมบัติทัวร์ฯ ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มช่องทางการสื่อสารสิทธิบัตรทอง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลประชาชนให้เข้าถึงสิทธิ ทั้งสะท้อนให้เห็นความห่วงใยสุขภาพของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้โดยสาร ซึ่งชุดข้อมูลความรู้บัตรทองที่ สปสช. จะเผยแพร่ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงผู้โดยสารทุกคนอย่างแน่นอน” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

นายพิสิษฐ์ สิทธิธนัญชัยกุล กรรมการบริหารบริษัท เทพสมบัติ จำกัด กล่าวว่า สมบัติทัวร์เป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพธุรกิจพร้อมยกระดับงานบริการขนส่งผู้โดยสารของเมืองไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศทั่วโลก ปัจจุบันได้ขยายบริการครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 32 เส้นทาง มีรถขนส่งโดยสารให้บริการกว่า 350 คัน ทำให้แต่ละวันมีผู้โดยสารร่วมเดินทางไปกับสมบัติทัวร์จำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท หากได้รับข้อมูลหรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารของสมบัติทัวร์เอง จึงนำมาสู่ความร่วมมือในครั้งนี้

สำหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ นั้น ด้วยสมบัติทัวร์มีพื้นที่จะสื่อสารกับผู้โดยสารได้ทั้งบนรถขนส่งผู้โดยสารและสาขาจุดพักรถ ซึ่งจะมีจอภาพทีวีในการนำคลิปวีดีโอบัตรทอง 30 บาทมาเปิดแนะนำให้กับผู้โดยสารได้ รวมถึงการติดป้ายและจุดแจกแผ่นพับเพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยมีความร่วมมือกับ สปสช. มาแล้วในการติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ท้ายรถขนส่งผู้โดยสาร    

“เราเล็งเห็นประโยชน์ที่ผู้โดยสารของเราจะได้รับ เพราะสิทธิบัตรทอง 30 บาท เป็นสิทธิด้านสุขภาพของคนไทยและมีโครงการต่างๆ มากมาย แต่บางคนอาจไม่ทราบว่าต้องใช้สิทธิอย่างไร ครอบคลุมรักษาโรคอะไรบ้าง มีโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นสมบัติทัวร์จึงร่วมสนับสนุนในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นโยชน์เหล่านี้ให้ถึงมือประชาชน” กรรมการบริหารบริษัท เทพสมบัติ จำกัด กล่าว 

นายศิวัช วงศ์บพิธ กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกบัสไลน์ จำกัด กล่าวว่า เราเป็นบริษัทในเครือบริษัท เทพสมบัติ จำกัด มีวิสัยทัศน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งในระดับสากล ปัจจุบันมีรถให้บริการจำนวน 36 คัน ส่วนใหญ่เดินรถเส้นทางภาคเหนือ สำหรับสิทธิบัตรทอง 30 บาท มองว่าเป็นสิทธิสุขภาพขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่พึงได้รับ หากประชาชนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและบริการต่างๆ ที่ สปสช. ดำเนินการจะช่วยให้ประชาชนซึ่งรวมถึงผู้โดยสารบางกอกบัสไลน์เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นได้ โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายพร้อมร่วมดำเนินกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคม มีความยินดีร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง 30 บาท กับ สปสช. เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ