TH
EN
MENU
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม


สมบัติทัวร์มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

คุณวรวิทย์ เตียวสกุล ผู้จัดการสมบัติทัวร์สาขาเชียงใหม่ พร้อมพนักงาน

มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางแปก

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปาย อำเภอปาย และชาวไทยภูเขา อำเภอปางมะผ้า

เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557