TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - ระนอง Update

 เส้นทางผ่าน สี่แยกปฐมพร ชุมพร อ.กระบุรี

กรุงเทพฯ - ระนอง Bangkok - Ranong   ระนอง - กรุงเทพฯ Ranong - Bangkok
วิภาวดี สายใต้ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ระนอง ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
- 08.15 17.15 Supreme 764   08.15 17.15 Supreme 764
17.00 19.00 05.20 Supreme 764       20.00 05.00 Supreme 764
- 19.50 04.50 Super 573   20.10 05.10 Super 573

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

                  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.

มาตรฐาน 

VIP 1 ชั้น
 
มาตรฐาน 

รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น

 
19/01/66