TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - ระนอง Update

 เส้นทางผ่าน สี่แยกปฐมพร ชุมพร อ.กระบุรี

กรุงเทพฯ - ระนอง Bangkok - Ranong   ระนอง - กรุงเทพฯ Ranong - Bangkok
สายใต้ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ระนอง ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
08.15 17.15 Supreme 764   08.15 17.15 Supreme 764
19.00 04.00 Supreme 764       20.00 05.00 Supreme 764
19.30 04.30 Super 573   20.00 05.00 Super 573
20.00 05.00 Super 573   20.15 05.15 Super 573

 

หมายเหตุ  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                   อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

                  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.

มาตรฐาน 

VIP 1 ชั้น
 
มาตรฐาน 

รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น

 
Update 14/03/67