TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - ลำปาง Update

เส้นทางผ่าน นครสวรรค์  กำแพงเพชร 

กรุงเทพฯ - ลำปาง Bangkok - Lampang   ลำปาง - กรุงเทพฯ Lampang - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ลำปาง ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
11.30 10.45 20.25 Star 457       11.30 21.10 Star 457
20.00 20.20 04.30 Supreme 711   20.00 04.30 Super 533
20.45 21.15 05.15 Super 533   20.30 05.00 Supreme 711
21.10 21.40 05.40 Star 457   21.00 05.30 Super 533

 

หมายเหตุ : เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                  อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

                 *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.

 

 

               มาตรฐาน 
           VIP ลีมูซีน 15ม. 1 ชั้น
                VIP 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศ
ลีมูซีน 15ม.

รถปรับอากาศ 1 ชั้น
รถปรับอากาศ 2 ชั้น
 
                    

                                                          Update 22/03/65