TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี Update

 เส้นทางผ่าน ชุมพร หลังสวน 

กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี Bangkok - Surat Thani    สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ Surat Thani - Bangkok
วิภาวดี สายใต้ ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   สุราษฎร์ธานี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
17.00 19.00 05.00 Supreme 776   19.30 05.10 Star 499
- 19.30 05.10 Star 499   19.40 05.20 Supreme 776
                   

 

หมายเหตุ : เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                  อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

                 *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.

 

 

     
  มาตรฐาน 
VIP ลีมูซีน 15ม.
 
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศ 2 ชั้น

                                                                                                                                                                   Update 22/03/65