TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - หัวหิน

เส้นทางผ่าน วิภาวดี, มหาชัยเมืองใหม่, เพชรบุรี, ท่ายาง, แยกชะอำ, หัวหิน

กรุงเทพฯ - หัวหิน Bangkok - Hua Hin   หัวหิน - กรุงเทพฯ Hua Hin - Bangkok
วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   หัวหิน ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
06.00 10.00 Supreme 241   09.00 13.00 Supreme 241
 08.20 12.20 Supreme 241       12.00 16.00 Supreme 241
14.20 18.20 Supreme 241   13.30 17.30 Supreme 241
18.30 22.30 Supreme 241   15.00 19.00 Supreme 241

 

หมายเหตุ :   เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                    อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด 

 
  สมบัติทัวร์ Supreme Class  

 

มาตรฐาน 
VIP 1 ชั้น