TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: กรุงเทพฯ - แม่สาย Update

 เส้นทางผ่าน  พะเยา  พาน  เชียงราย  แม่จัน

กรุงเทพฯ - แม่สาย Bangkok - Mae Sai   แม่สาย - กรุงเทพฯ Mae Sai - Bangkok
หมอชิต วิภาวดี ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   แม่สาย ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
17.25
17.45
06.55
Super
815
     
16.30
06.00
Super
815
18.25 18.45 07.55 Super 815   17.00 06.30 Super 815
20.15
20.35
09.45
Supreme
    1086***
  17.10 06.13 Supreme     1086***

 

หมายเหตุ : *** รถเวียงพิงค์บัส VIP 20 ที่นั่ง (มาตรฐาน Supreme)

                  เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                  อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด

                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เบอร์ 1215 เวลาทำการ 06.00 - 20.00 น.                   

มาตรฐาน 

VIP ลีมูซีน 15ม1 ชั้น

มาตรฐาน 

รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ลีมูซีน 15ม.

ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น

Update 18/01/66