TH
EN
MENU
หน้าแรก / จองตั๋วรถทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ :: เชียงราย - ขอนแก่น

 เส้นทางผ่าน พาน พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก หล่มสัก ชุมแพ

เชียงราย - ขอนแก่น Chiang Rai - Khon Kaen   ขอนแก่น - เชียงราย Khon Kaen - Chiang Rai
เชียงราย ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร   ขอนแก่น ถึง มาตรฐานรถ ค่าโดยสาร
09.45 22.45 Super 605       10.15 23.15 Super 605
16.00 05.00 Super 605   16.00 05.00 Super 605
18.30 07.30 Star 518   18.30 07.29 Star 518
19.30 08.30 Super  605 **   19.30 08.30 Super 605

หมายเหตุ :  ** ไม่เข้าอุตรดิตถ์

                      เที่ยวเวลา เวลาถึง และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางหากการจราจรติดขัด

                      อาจทำให้เวลาถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด

 

     
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ
ชนิดที่นั่งพิเศษ 1 ชั้น

ชนิดที่นั่งพิเศษ 2 ชั้น
  มาตรฐาน 
รถปรับอากาศ
ลีมูซีน 15ม.

รถปรับอากาศ 1 ชั้น
รถปรับอากาศ 2 ชั้น