TH
EN
MENU
หน้าแรก / บริการของเรา

เปรียบเทียบรถแต่ละมาตรฐาน

รถแต่ละมาตรฐานต่างกันอย่างไร ?

 

 

Class

 

สมบัติทัวร์ Supreme Class

 

สมบัติทัวร์ Super Class

 

สมบัติทัวร์ Star Class

 

สมบัติทัวร์ Smart Class

  มาตรฐานรถ

มาตรฐาน ก

VIP

มาตรฐาน พ

รถนอนพิเศษ

มาตรฐาน ข

รถปรับอากาศชั้น 1 

มาตรฐาน ค

รถปรับอากาศชั้น 2

  การวางเก้าอี้

ซ้าย 1 ที่นั่ง

ขวา 2 ที่นั่ง

ซ้าย 2 ที่นั่ง

ขวา 2 ที่นั่ง

ซ้าย 2 ที่นั่ง

ขวา 2 ที่นั่ง

ซ้าย 2 ที่นั่ง

ขวา 2 ที่นั่ง

  เก้าอี้แบบปรับเอนนอนได้ 135 องศา 125 องศา 125 องศา 125 องศา
  เก้าอี้แบบมีที่รองน่อง
  เก้าอี้นวดไฟฟ้า
  จอทีวีส่วนตัว

  ผ้าห่มและหมอน

  ห้องน้ำ

  ของว่างและเครื่องดื่ม

  อาหาร ณ จุดพักรถ บุฟเฟ่ต์ บุฟเฟ่ต์ จานเดียว

  วิ่งด่วนหรือจอดรับรายทาง

วิ่งด่วน วิ่งด่วน จอดรับรายทาง จอดรับรายทาง

  หมายเหตุ : จอทีวีส่วนตัวมีให้บริการเฉพาะรถบางคัน