TH
EN
MENU
หน้าแรก / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งและซื้อตั๋วโดยสารได้ทางใดบ้าง

1. จองที่นั่งทางโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center ได้ที่ โทร. 1215 หรือ 02-030-4999 (06:00 - 20:00 น. ทุกวัน)

2. ซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์และตัวแทนจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ทุกสาขา

3.ซื้อตั๋วออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์สมบัติทัวร์  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ต้องการซื้อตั๋ว ออนไลน์ คลิกที่นี่

 

กรณีผู้โดยสารจองที่นั่งทางโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center จะสามารถชำระเงินได้ทางใดบ้าง

1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์

2. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี

3. ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารกรุงศรี

4. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven) ได้ทุกสาขา

หากจองที่นั่งทางโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center จะต้องชำระเงินภายในกี่วัน

ผู้โดยสารสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่จองตั๋ว แต่ไม่เกินวันที่พนักงาน Call Center แจ้งแก่ผู้โดยสาร หากผู้โดยสารไม่ได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการที่ทำการจองโดยอัตโนมัติ

Call Center เปิดให้บริการกี่โมง
Call Center เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06:00 - 20:00 น.
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเปิดให้บริการและปิดบริการเวลาใด

ศูนย์บริการลูกค้าวิภาวดี (กรุงเทพฯ)  เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ส่วนสาขาอื่นๆ ผู้โดยสารสารสามารถตรวจสอบเวลาให้บริการของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้ ที่นี่

สมบัติทัวร์เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้ากี่วัน

สมบัติทัวร์เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า 1 ปี แบบวันที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารต้องการเดินทางวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จะสามารถจองที่นั่งและซื้อตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557

สมบัติทัวร์มีส่วนลด & โปรโมชั่นอะไรบ้าง
ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบส่วนลด & โปรโมชั่นของสมบัติทัวร์ได้ ที่นี่
ค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะสมุย รวมค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากหรือไม่
ค่าโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาะสมุยยังไม่รวมค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อตั๋วเรือได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ในราคาประมาณ 150 บาท ซึ่งราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยน