TH
EN
MENU
หน้าแรก / สำรองที่นั่ง

ขั้นตอนการจองตั๋วผ่านเว็บไซต์

1. เข้าไปที่ https:www.sombattour.com
2. คลิก จองตั๋วรถทัวร์
3. เลือกข้อมูลที่ต้องการ

 
 • เลือกรูปแบบการเดินทาง "เที่ยวเดียว"หรือ "ไป-กลับ"
 • เลือกจังหวัดต้นทางที่จะเดินทางไป
 • เลือกจุดจอดต้นทาง ที่ต้องการขึ้นรถ
 • เลือกจังหวัดปลายทางที่ต้องการไป
 • เลือกจุดจอดปลายทางที่จะลง
 • เลือกวันที่เดินทาง และวันที่กลับ (ถ้าเลือก ไป-กลับ)
 • ระบุจำนวนที่นั่ง
 • คลิก ค้นหา เพื่อตรวจสอบ เที่ยวเวลา

4. เลือกเที่ยวเวลา (ตามในรูป) แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ” ที่อยู่ด้านล่าง

 

5. คลิกเลือกที่นั่งที่ต้องการ โดยหน้าจอจะแสดงผังที่นั่งจริง ให้คลิกเลือกจำนวนผู้โดยสารที่ได้ระบุไว้แต่ต้น

เมื่อคลิกที่นั่งแล้วให้คลิก “ตรวจสอบที่นั่ง”

 
 
6. ถ้าที่นั่งว่างจะมีหน้าจอให้กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ให้กรอกข้อมูล และคลิก “ดำเนินการต่อ”
 • หมายเลขบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 • รหัสสมาชิก (ถ้ามี)
 • ชื่อ-นามสกุล
 • สถานะเพศ
 • หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์
 
 
7. รายละเอียดการชำระเงิน ผู้โดยสารสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ก็ได้
 
 
เมื่อคลิกเลือกการชำระผ่านบัตรเครดิตแล้ว ให้เลื่อนไปดูด้านล่าง โดยให้คลิก ยอมรับเงื่อนไขก่อน แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ”
 

 

8. เลือก “Pay By Credit/Debit Card” เพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

 
 
9. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ขั้นตอนจากนี้ไปโปรดระมัดระวัง หากผิดพลาดอาจจะเสียเวลา
ติดต่อกับทางธนาคาร  โดยข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบด้วย
 • Card Number: หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • Expiry date (mm/yy): เดือนหมดอายุของบัตร ดูจากหน้าบัตรเครดิต
 • Name as shown on card: ชื่อที่ปรากฏบนหน้าบัตร
 • Issuer bank country: ประเทศของธนาคารที่ออกบัตร
 • Issuer bank name: ชื่อธนาคารผู้ออกบัตร
 • CVV2/CVC2: รหัสยืนยันบัตร จะอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลข 3 หลัก อยู่หลังแถบลายเซ็นต์

เมื่อกรอกเสร็จคลิก "Submit"  เพื่อดำเนินการต่อ

 
 
 

10. เมื่อคลิก Submit แล้วจะมีหน้าจอยืนยันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมบนหน้าจอ ให้ตรวจสอบจำนวนเงิน

ให้เรียบร้อยแล้วคลิก OK

 

11. โดยปกติแล้วธนาคารจะมีระบบรักษาความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง คือ รหัส OTP จะส่งเป็นข้อความไปยัง

หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ตั้งแต่สมัครบัตร รอรับรหัสเป็นตัวเลข 6 หลัก เพื่อนำมากรอกให้หน้าจอป้อน OTP

 

12.เมื่อกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้วให้รอสักครู่ จะมีหน้าจอยืนยันการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วจะมีปุ่มให้คลิก

“Continue”เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการผ่านบัตรของธนาคาร โดยหน้าจอจะกลับไปยังระบบจำหน่ายตั๋ว

 อีกครั้งหนึ่ง

 

13. สุดท้ายเมื่อกลับมาหน้าจอการจำหน่ายตั๋ว  จะมีปุ่มให้คลิกเพื่อพิมพ์ใบรับเงิน, คลิกที่  “ พิมพ์ใบรับเงิน ” 

ขั้นตอนนี้อาจจะมีปัญหาบ้างหากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้กำหนดให้บล็อกป๊อบอัพ  ซึ่งจะไปปิดหน้าจอการพิมพ์

ด้วย ให้คลิกบริเวณที่วงกลมไว้ในรูปเพื่อเลือกเปิดป๊อบอัพเมื่อมีหน้าจอแสดงขึ้นให้คลิกเลือก Always allow

pop up from https://www.sombattour.com    แล้วคลิกปุ่ม  Done  อีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้กลับไปคลิก

“พิมพ์ใบรับเงิน” อีกครั้งหนึ่งก็จะมีเอกสารการจองพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

 

14. หลังจากที่จองตั๋วและชำระเงินเรียบร้อย ที่หน้าจอขายตั๋วของสมบัติทัวร์จะอัพเดทข้อมูลที่นั่งถูกขายไปทันที ดังตัวอย่าง

 

15. เก็บหลักฐานการชำระเงินเพื่อนำมาเปลี่ยนเป็นตั๋วโดยสารในวันเดินทางก่อนรถออกอย่างน้อย 30 นาที