TH
EN
MENU
หน้าแรก / สำรองที่นั่ง

ขั้นตอนการจองและซื้อตั๋วโดยสาร

เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ 

 
         
การซื้อตั๋วโดยสาร ชำระเงิน รับตั๋วโดยสาร
         
         

1. เลือกเส้นทาง / เที่ยวเวลา / ที่นั่ง

       
 

1. เงินสด

 

 1.รับตั๋วโดยสาร

        ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

2. เลือกวิธีการชำระเงิน

       
 

2. บัตรเครดิต

   
        

3. ยืนยันการสั่งซื้อ

       
       
       

4. ชำระเงิน

       
       

 


Call Center

 
         
การจองที่นั่ง  ชำระเงิน รับตั๋วโดยสาร
         
         

 

1. Call Center 1215

 
       
 

   1.เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์

 

 1. นำหลักฐานการชำระเงินแสดง

 
  •    เงินสด            
       หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

2. เลือกเส้นทาง / เที่ยวเวลา / ที่นั่ง

 
  •    บัตรเครดิต    
 

 

        2. รับตั๋วโดยสาร
 

   2. เคาน์เตอร์ธนาคาร "ใบฝากชำระ" 

   

3. เลือกวิธีการชำระเงิน

 

        

   
 

           แบบฟอร์มชำระเงิน  

   

4. ยืนยันการจอง

 

   3. ตู้ ATM 

   
 

           ขั้นตอนการโอนเงิน  

   
 

           ขั้นตอนการโอนเงิน  

   

5. รับรหัสการจองที่นั่งและราคาค่าโดยสาร

 

           ขั้นตอนการโอนเงิน  

   
 

    4. การชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (รอการ Up date)

   
 

           

   
6. ชำระเงิน  

     5.การชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-11   

   
 

         ขั้นตอนการชำระเงิน