TH
EN
MENU
หน้าแรก / สำรองที่นั่ง

ช่องทางการจองและซื้อตั๋วโดยสาร

     สมบัติทัวร์จัดเตรียมช่องทางการจองที่นั่งและซื้อตั๋วโดยสาร รวมไปถึงช่องทางการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทุกท่านทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถ จองที่นั่งและซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ 1 ปี
ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์ คอลเซ็นเตอร์และตัวแทนจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์
 
วิธีการชำระเงิน เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว Callcenter ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว E-Ticket  
  • เงินสด
  • บัตรเครดิต/เดบิต
  • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
  • เคาน์เตอร์ธนาคาร
  • ตู้ ATM
  • Counter service 7-11

 

หมายเหตุ:

1.บริการรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เฉพาะบางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์

2.บริการรับชำระค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3.บริการรับชำระค่าโดยสารผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา ทั่วประเทศ

4.กรณีจองตั๋วผ่านเว็ปไซต์สมบัติทัวร์ชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต/เดบิต และผ่านทางเคาน์

เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-11 ทุกสาขา ทั่วประเทศ